สถานที่

สถานที่จัดประชุมวิชาการ ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ขอนแก่นGoogle Map